Jaroslav Zbořilák

Jarda byl u založení článku a dlouho nesl jeho poselství, které Svišťovi vtisklo osobitou tvář.