Večer diplomatů IV.

Podzimní Praha, revolucionáři, kteří se stali vůdci evropských velmocí a pomocí svého šarmu, přesvědčovacích schopností a strategického myšlení vedli svou mocnost k větší slávě. Vzpomínáme na nebohého Turka, na zrazenou Angličanku, na italského vládce moří, na houževnatého Němce, na Rakušanův parní válec a na lstivého Francouze. K nahlédnutí máme fotky z akce (fotografka Klára Kutačová) a také Samoiovu (2010 Diplomacie) a Klárčinu zprávu.