Předvánoční Anglicko-česká procházka (pre-Christmas English-Czech stroll)

Chudák Svišť Vás srdečně zve na předvánoční Anglicko-českou procházku. Pojďte se společně s námi projít večerním krásně osvíceným Brnem se zastávkami na místech jako kostel sv. Máří Magdalény, Mahenovo divadlo aj. Povíme si něco o Vánočních tradicích a Vánocích všeobecně v Anglicky mluvících zemích, dozvíte se něco o legendě muže, podle něhož vznikla tradice Santy Clause a mnohé další. Celý výklad bude probíhat Anglicky i Česky (Pamatujete na toho studenta Erasmu, kterému jste chtěli ukázat Brno ?) V neposlední řadě si také pochutnáme na občerstvení, které je spojeno s Anglií a hlavně s Anglickými Vánocemi a nebo jen s Vánocemi .

Začátek akce: 15:30 na schodech před Toulavý kocour Pub (Toulavý kocour Pub, Biskupská 6, 602 00 Brno)

Doba akce: cca 3,5 hodiny (skončíme v aule FSS na Komenského náměstí v teple s občerstvením )

S sebou: Teplé oblečení, pohodlné boty, dobrou náladu, kamaráda/(y)

Chudák Svišť (Poor Woodchuck) would like to invite you for pre-Christmas English-Czech stroll through evening Brno full of lights. Come to stop with us at places such as Church of Saint Mary Magdalene, Mahen Theatre etc. We will talk about Christmas traditions a Christmas in general in English-speaking countries, you will learn something about the man who became the Santa Claus and many more. All of the tales and presentations will be in Czech and English (remember that Erasmus student to whom you wanted to show Brno ?) We will also enjoy refreshments, connected to England and particularly English Christmas or simply with Christmas

Start of the event: 15:30 on the steps of Toulavý kocour Pub (Toulavý kocour Pub, Biskupská 6, 602 00 Brno)

Duration of the event: approximately 3,5 hours (we will end at FSS aula at Komenského náměstí, warm and with refreshments )

Take along: Warm clothes, good shoes, good mood and (good) friend/s